radny

Radny Marcin Błażejewski

Marcin Błażejewski

Radny RG

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA BORKOWSKIEGO

Radny Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2018 - 2023.