radny

Radny Tadeusz Rychlik

Tadeusz Rychlik

Przewodniczący Rady

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA BORKOWSKIEGO

Radny Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2018 - 2023.