radny

Radny Jarosław Wasilewski

Jarosław Wasilewski

Wiceprzewodniczący Rady

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA BORKOWSKIEGO

Radny Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2018 - 2023.