radny

Radny Janusz Włodarczyk

Janusz Włodarczyk

Radny RG

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAWY BIAŁEK

Radny Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2018 - 2023.