Przewodniczący Rady Gminy

Imię i nazwisko

Tadeusz Rychlik

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk