III wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych

Wyniki

 • 1. Otwarcie posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia.

  • Rozpoczęto: 2019-02-06 09:04:40
  • Zakończono : 2019-02-06 09:06:11
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  • Rozpoczęto: 2019-02-06 09:06:16
  • Zakończono : 2019-02-06 09:06:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Maliwna Kuśmierczak
 • 3. Przyjęcie protokołu z II wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z II wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-02-06 09:06:49
  • Zakończono : 2019-02-06 09:07:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Maliwna Kuśmierczak
 • 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-02-06 09:11:17
  • Zakończono : 2019-02-06 09:11:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Maliwna Kuśmierczak
 • 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-02-06 09:15:32
  • Zakończono : 2019-02-06 09:17:24
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Maliwna Kuśmierczak
 • 6. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk.

  6. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-02-06 09:24:54
  • Zakończono : 2019-02-06 09:25:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Maliwna Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 7. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-02-06 09:25:47
  • Zakończono : 2019-02-06 09:51:40