radny

Radny Piotr Lorkowski

Piotr Lorkowski

Radny RG

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA BORKOWSKIEGO

Radny Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2018 - 2023.