radny

Radny Przemysław Pilarczyk

Przemysław Pilarczyk

Radny RG

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA BORKOWSKIEGO

Radny Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2018 - 2023.