V wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych

Wyniki

 • 1. Otwarcie posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:01:59
  • Zakończono : 2019-03-25 09:03:18
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:04:01
  • Zakończono : 2019-03-25 09:07:12
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Maliwna Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 3. Przyjęcie protokołu z IV wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z IV wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:07:29
  • Zakończono : 2019-03-25 09:08:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Maliwna Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:10:00
  • Zakończono : 2019-03-25 09:16:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk – etap II.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk – etap II.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:22:49
  • Zakończono : 2019-03-25 09:23:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:25:00
  • Zakończono : 2019-03-25 09:25:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:27:57
  • Zakończono : 2019-03-25 09:28:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:29:53
  • Zakończono : 2019-03-25 09:30:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:31:11
  • Zakończono : 2019-03-25 09:31:24
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku.

  10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:31:54
  • Zakończono : 2019-03-25 09:33:24
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2021.

  11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2021.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:34:08
  • Zakończono : 2019-03-25 09:37:49
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie syst

  12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie syst

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:38:52
  • Zakończono : 2019-03-25 09:50:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:51:35
  • Zakończono : 2019-03-25 09:52:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:53:06
  • Zakończono : 2019-03-25 09:56:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 09:57:19
  • Zakończono : 2019-03-25 09:59:50
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Lutomiersk.

  16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 10:00:24
  • Zakończono : 2019-03-25 10:09:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Mieczysław Augustyniak
  3. Marcin Błażejewski
  4. Jarosław Dębski
  5. Maliwna Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Anyszkiewicz
 • 17. Wolne wnioski i zapytania.

  17. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-03-25 10:12:56
  • Zakończono : 2019-03-25 10:28:53

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zaproszenie na V wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych 22.03.2019 pdf 214,91 KB 5
2 Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Lutomiersk 22.03.2019 pdf 161,11 KB 3
3 Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 22.03.2019 pdf 304,71 KB 1
4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 22.03.2019 pdf 277,87 KB 2
5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lu 22.03.2019 pdf 1,06 MB 1
6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2021 22.03.2019 pdf 616,33 KB 1
7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku 22.03.2019 pdf 209,05 KB 2
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat 22.03.2019 pdf 101,14 KB 1
9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat 22.03.2019 pdf 100,15 KB 3
10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat 22.03.2019 pdf 99,84 KB 3
11 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk 22.03.2019 pdf 364,44 KB 2
12 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk – etap II. 22.03.2019 pdf 3,23 MB 2