VI wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych

Wyniki

 • 1. Otwarcie posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:03:16
  • Zakończono : 2019-04-24 08:03:54
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:04:03
  • Zakończono : 2019-04-24 08:05:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z V wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z V wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:06:15
  • Zakończono : 2019-04-24 08:07:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Marcin Błażejewski
  4. Jarosław Dębski
  5. Maliwna Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Mieczysław Augustyniak
 • 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:09:39
  • Zakończono : 2019-04-24 08:10:32
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:13:10
  • Zakończono : 2019-04-24 08:14:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyc

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyc

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:17:48
  • Zakończono : 2019-04-24 08:18:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 7. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:23:32
  • Zakończono : 2019-04-24 08:23:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lutomiersk ze Stowarzyszenia o nazwie „TAK dla S14” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lutomiersk ze Stowarzyszenia o nazwie „TAK dla S14” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:27:25
  • Zakończono : 2019-04-24 08:27:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Maliwna Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Janusz Włodarczyk
 • 9. Wolne wnioski i zapytania.

  9. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-04-24 08:28:17
  • Zakończono : 2019-04-24 08:39:49