VII wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych

Wyniki

 • 1. Otwarcie posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:02:55
  • Zakończono : 2019-06-07 09:03:52
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:04:10
  • Zakończono : 2019-06-07 09:07:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 3. Przyjęcie protokołu z VI wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z VI wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:07:24
  • Zakończono : 2019-06-07 09:07:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:27:21
  • Zakończono : 2019-06-07 09:27:35
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 9
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Przemysław Pilarczyk
  Za
  1. Arkadiusz Anyszkiewicz
  2. Mieczysław Augustyniak
  3. Jarosław Dębski
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Ewa Rzetelska
  9. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:38:26
  • Zakończono : 2019-06-07 09:38:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:40:51
  • Zakończono : 2019-06-07 09:41:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Statut Gminy Lutomiersk.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Statut Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:44:28
  • Zakończono : 2019-06-07 09:44:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 09:46:33
  • Zakończono : 2019-06-07 09:47:02
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:03:16
  • Zakończono : 2019-06-07 10:03:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:06:15
  • Zakończono : 2019-06-07 10:06:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:11:12
  • Zakończono : 2019-06-07 10:11:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  Wstrzymani
  1. Wojciech Miller
 • 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegaj

  12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegaj

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:15:10
  • Zakończono : 2019-06-07 10:15:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:16:49
  • Zakończono : 2019-06-07 10:17:06
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku.

  14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:20:42
  • Zakończono : 2019-06-07 10:21:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny

  15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:23:33
  • Zakończono : 2019-06-07 10:23:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk.

  16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:27:06
  • Zakończono : 2019-06-07 10:27:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

  17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:29:30
  • Zakończono : 2019-06-07 10:29:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 91.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Ewa Rzetelska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 18. Wolne wnioski i zapytania.

  18. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:30:30
  • Zakończono : 2019-06-07 10:30:38

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023 06.06.2019 pdf 415,6 KB 0
2 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019 06.06.2019 pdf 1 MB 0
3 Zaproszenie na VII wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych 06.06.2019 pdf 215,84 KB 0
4 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 04.06.2019 pdf 101,47 KB 6
5 Projekt uchwały zmieniającej Statut Gminy Lutomiersk 04.06.2019 pdf 99,41 KB 0
6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego 04.06.2019 pdf 101,87 KB 0
7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk 04.06.2019 pdf 99,41 KB 0
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk 04.06.2019 pdf 101,59 KB 0
9 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 04.06.2019 pdf 111,84 KB 3
10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk 04.06.2019 pdf 529,06 KB 0
11 Projekt uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej 04.06.2019 pdf 196,33 KB 1
12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku 04.06.2019 pdf 211,21 KB 0
13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 04.06.2019 pdf 187,67 KB 0
14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk 04.06.2019 pdf 640,92 KB 0
15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 04.06.2019 pdf 107,66 KB 1