VIII wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych

Wyniki

 • 1. Otwarcie posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:22:23
  • Zakończono : 2019-06-18 06:23:41
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:23:49
  • Zakończono : 2019-06-18 06:25:24
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 3. Przyjęcie protokołu z VII wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z VII wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:25:48
  • Zakończono : 2019-06-18 06:26:24
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:30:35
  • Zakończono : 2019-06-18 06:30:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:33:53
  • Zakończono : 2019-06-18 06:34:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:36:12
  • Zakończono : 2019-06-18 06:36:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młods

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młods

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:38:46
  • Zakończono : 2019-06-18 06:39:17
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:41:35
  • Zakończono : 2019-06-18 06:41:50
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Ewa Rzetelska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:44:28
  • Zakończono : 2019-06-18 06:44:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 7
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 83.33%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Malwina Kuśmierczak
  3. Wojciech Miller
  Za
  1. Arkadiusz Anyszkiewicz
  2. Mieczysław Augustyniak
  3. Piotr Lorkowski
  4. Grażyna Paczkowska
  5. Przemysław Pilarczyk
  6. Ewa Rzetelska
  7. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
 • 10. Wolne wnioski i zapytania.

  10. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 06:47:07
  • Zakończono : 2019-06-18 06:49:54

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019 14.06.2019 pdf 539,59 KB 1
2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023 14.06.2019 pdf 552,64 KB 0
3 Zaproszenie na VIII wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych 11.06.2019 pdf 208,5 KB 0
4 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 11.06.2019 pdf 185,94 KB 2
5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 11.06.2019 pdf 171,94 KB 0
6 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze 11.06.2019 pdf 163,53 KB 0
7 Projekt w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji 11.06.2019 pdf 164 KB 0
8 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok 11.06.2019 pdf 101,91 KB 0
9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok 11.06.2019 pdf 98,58 KB 1
10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2018 rok 11.06.2019 pdf 95,48 KB 0