radny

Radny Agata Wiśniewska

Agata Wiśniewska

Wiceprzewodnicząca Rady

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA BORKOWSKIEGO

Radna Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2018 - 2023.