X Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:45:17
  • Zakończono : 2019-06-07 10:46:40
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:50:13
  • Zakończono : 2019-06-07 10:51:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:51:49
  • Zakończono : 2019-06-07 10:52:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 4. Przedstawienie informacji o udzielonych w 2018 roku ulgach w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym w trybie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2012 r.

  4. Przedstawienie informacji o udzielonych w 2018 roku ulgach w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym w trybie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2012 r.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:52:50
  • Zakończono : 2019-06-07 10:55:35
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:55:50
  • Zakończono : 2019-06-07 10:58:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Wiesław Adrianowski
  Za
  1. Arkadiusz Anyszkiewicz
  2. Mieczysław Augustyniak
  3. Jarosław Dębski
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Wojciech Miller
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Tadeusz Rychlik
  10. Ewa Rzetelska
  11. Jarosław Wasilewski
  12. Agata Wiśniewska
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 10:59:26
  • Zakończono : 2019-06-07 11:04:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:05:28
  • Zakończono : 2019-06-07 11:06:11
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:06:38
  • Zakończono : 2019-06-07 11:08:08
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:10:02
  • Zakończono : 2019-06-07 11:10:31
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:20:47
  • Zakończono : 2019-06-07 11:22:50
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_1. Za częściowym nieuwzględnieniem uwagi nr 1 wniesionej w dniu 07.02.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_1. Za częściowym nieuwzględnieniem uwagi nr 1 wniesionej w dniu 07.02.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:11:08
  • Zakończono : 2019-06-07 11:11:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_2. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 2 wniesionej w dniu 04.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_2. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 2 wniesionej w dniu 04.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:12:16
  • Zakończono : 2019-06-07 11:12:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_3. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 3 wniesionej w dniu 07.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_3. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 3 wniesionej w dniu 07.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:12:58
  • Zakończono : 2019-06-07 11:13:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_4. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 4 wniesionej w dniu 12.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_4. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 4 wniesionej w dniu 12.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:13:39
  • Zakończono : 2019-06-07 11:14:06
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_5. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 5 wniesionej w dniu 15.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_5. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 5 wniesionej w dniu 15.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:14:17
  • Zakończono : 2019-06-07 11:14:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_6. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 6 wniesionej w dniu 18.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_6. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 6 wniesionej w dniu 18.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:14:55
  • Zakończono : 2019-06-07 11:15:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_7. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 7 wniesionej w dniu 18.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_7. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 7 wniesionej w dniu 18.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:15:38
  • Zakończono : 2019-06-07 11:16:01
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_8. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 8 wniesionej w dniu 18.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_8. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 8 wniesionej w dniu 18.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:16:13
  • Zakończono : 2019-06-07 11:16:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_9. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 9 wniesionej w dniu 20.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_9. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 9 wniesionej w dniu 20.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:16:45
  • Zakończono : 2019-06-07 11:17:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_10. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 10 wniesionej w dniu 21.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_10. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 10 wniesionej w dniu 21.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:17:16
  • Zakończono : 2019-06-07 11:17:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_11. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 11 wniesionej w dniu 21.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_11. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 11 wniesionej w dniu 21.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:17:55
  • Zakończono : 2019-06-07 11:18:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_12. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 12 wniesionej w dniu 25.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_12. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 12 wniesionej w dniu 25.03.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:18:29
  • Zakończono : 2019-06-07 11:19:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10_13. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 13 wniesionej w dniu 08.04.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  10_13. Za nieuwzględnieniem uwagi nr 13 wniesionej w dniu 08.04.2019 do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:19:35
  • Zakończono : 2019-06-07 11:20:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:23:31
  • Zakończono : 2019-06-07 11:25:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:25:37
  • Zakończono : 2019-06-07 11:27:18
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Tadeusz Rychlik
  10. Ewa Rzetelska
  11. Jarosław Wasilewski
  12. Agata Wiśniewska
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  Wstrzymani
  1. Wojciech Miller
 • 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmian

  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmian

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:33:46
  • Zakończono : 2019-06-07 11:34:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:36:22
  • Zakończono : 2019-06-07 11:37:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:38:48
  • Zakończono : 2019-06-07 11:39:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcze

  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcze

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:44:24
  • Zakończono : 2019-06-07 11:45:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:46:56
  • Zakończono : 2019-06-07 11:47:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:51:22
  • Zakończono : 2019-06-07 11:52:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 19. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej.

  19. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:53:14
  • Zakończono : 2019-06-07 11:58:42
 • 20. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 218 r. poz. 450 z późn. zm.) z

  20. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 218 r. poz. 450 z późn. zm.) z

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 11:58:52
  • Zakończono : 2019-06-07 12:07:25
 • 21. Wolne wnioski i zapytania.

  21. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-06-07 12:07:37
  • Zakończono : 2019-06-07 12:20:01

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Ocena zasobów pomocy społecznej 06.06.2019 pdf 2,07 MB 0
2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023 06.06.2019 pdf 415,6 KB 0
3 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019 06.06.2019 pdf 1 MB 0
4 Zaproszenie na X sesję rady Gminy Lutomiersk 06.06.2019 pdf 244,88 KB 0
5 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 04.06.2019 pdf 101,47 KB 6
6 Projekt uchwały zmieniającej Statut Gminy Lutomiersk 04.06.2019 pdf 99,41 KB 0
7 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego 04.06.2019 pdf 101,87 KB 0
8 Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk 04.06.2019 pdf 99,41 KB 0
9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk 04.06.2019 pdf 101,59 KB 0
10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 04.06.2019 pdf 111,84 KB 3
11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk 04.06.2019 pdf 529,06 KB 0
12 Projekt uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej 04.06.2019 pdf 196,33 KB 1
13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku 04.06.2019 pdf 211,21 KB 0
14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 04.06.2019 pdf 187,67 KB 0
15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk 04.06.2019 pdf 640,92 KB 0
16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 04.06.2019 pdf 107,66 KB 1