XI Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 10:00:48
  • Zakończono : 2019-06-18 10:02:47
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 10:03:07
  • Zakończono : 2019-06-18 10:05:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Jarosław Dębski
 • 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lutomiersk

  3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 10:05:32
  • Zakończono : 2019-06-18 10:06:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Jarosław Dębski
 • 4. Omówienie raportu o stanie Gminy Lutomiersk za 2018 rok.

  4. Omówienie raportu o stanie Gminy Lutomiersk za 2018 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 10:06:44
  • Zakończono : 2019-06-18 10:54:03
 • 5. Debata nad raportem.

  5. Debata nad raportem.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 10:54:10
  • Zakończono : 2019-06-18 11:02:47
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2018 rok.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2018 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 11:02:54
  • Zakończono : 2019-06-18 11:04:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Jarosław Dębski
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 11:39:31
  • Zakończono : 2019-06-18 11:41:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Jarosław Dębski
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2018 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:10:31
  • Zakończono : 2019-06-18 12:12:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Jarosław Dębski
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:29:32
  • Zakończono : 2019-06-18 12:30:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 73.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Tadeusz Rychlik
  8. Ewa Rzetelska
  9. Jarosław Wasilewski
  10. Agata Wiśniewska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Wojciech Miller
  4. Przemysław Pilarczyk
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:31:33
  • Zakończono : 2019-06-18 12:32:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 73.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Tadeusz Rychlik
  8. Ewa Rzetelska
  9. Jarosław Wasilewski
  10. Agata Wiśniewska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Wojciech Miller
  4. Przemysław Pilarczyk
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:34:53
  • Zakończono : 2019-06-18 12:35:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 73.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Tadeusz Rychlik
  8. Jarosław Wasilewski
  9. Agata Wiśniewska
  10. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Wojciech Miller
  4. Przemysław Pilarczyk
  Wstrzymani
  1. Ewa Rzetelska
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:38:19
  • Zakończono : 2019-06-18 12:39:08
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 73.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Tadeusz Rychlik
  8. Ewa Rzetelska
  9. Jarosław Wasilewski
  10. Agata Wiśniewska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Wojciech Miller
  4. Przemysław Pilarczyk
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:42:38
  • Zakończono : 2019-06-18 12:42:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 73.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Tadeusz Rychlik
  8. Ewa Rzetelska
  9. Jarosław Wasilewski
  10. Agata Wiśniewska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Wojciech Miller
  4. Przemysław Pilarczyk
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:44:01
  • Zakończono : 2019-06-18 12:45:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 9
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 73.33%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Malwina Kuśmierczak
  Za
  1. Arkadiusz Anyszkiewicz
  2. Mieczysław Augustyniak
  3. Piotr Lorkowski
  4. Grażyna Paczkowska
  5. Tadeusz Rychlik
  6. Ewa Rzetelska
  7. Jarosław Wasilewski
  8. Agata Wiśniewska
  9. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Wojciech Miller
  4. Przemysław Pilarczyk
 • 15. Wolne wnioski i zapytania.

  15. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:48:54
  • Zakończono : 2019-06-18 12:49:12
 • 11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  • Rozpoczęto: 2019-06-18 12:36:24
  • Zakończono : 2019-06-18 12:36:42
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 73.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Malwina Kuśmierczak
  5. Piotr Lorkowski
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Tadeusz Rychlik
  8. Ewa Rzetelska
  9. Jarosław Wasilewski
  10. Agata Wiśniewska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Wojciech Miller
  4. Przemysław Pilarczyk

Załączniki