XII Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:07:14
  • Zakończono : 2019-07-30 10:08:24
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:11:28
  • Zakończono : 2019-07-30 10:12:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:12:55
  • Zakończono : 2019-07-30 10:13:11
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:19:43
  • Zakończono : 2019-07-30 10:20:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:22:44
  • Zakończono : 2019-07-30 10:23:01
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:25:12
  • Zakończono : 2019-07-30 10:25:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 1a. Wniosek Wójta Gminy Lutomiersk o zdjęcie z porządku obrad pkt "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk".

  1a. Wniosek Wójta Gminy Lutomiersk o zdjęcie z porządku obrad pkt "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk".

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:10:41
  • Zakończono : 2019-07-30 10:11:18
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcze

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcze

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:31:26
  • Zakończono : 2019-07-30 10:31:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu, Pl. Kościuszki 8, 95-083 Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu, Pl. Kościuszki 8, 95-083 Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:34:14
  • Zakończono : 2019-07-30 10:34:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny, ul. Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny, ul. Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:37:11
  • Zakończono : 2019-07-30 10:37:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:40:03
  • Zakończono : 2019-07-30 10:40:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Jarosław Wasilewski
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
  Wstrzymani
  1. Ewa Rzetelska
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:43:12
  • Zakończono : 2019-07-30 10:43:32
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 86.67%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Grażyna Paczkowska
  8. Przemysław Pilarczyk
  9. Tadeusz Rychlik
  10. Ewa Rzetelska
  11. Jarosław Wasilewski
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Agata Wiśniewska
  Wstrzymani
  1. Wojciech Miller
 • 12. Wolne wnioski i zapytania.

  12. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-07-30 10:46:24
  • Zakończono : 2019-07-30 10:46:27

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019. 26.07.2019 pdf 787,67 KB 3
2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023. 26.07.2019 pdf 559,13 KB 0
3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat. 26.07.2019 pdf 172,58 KB 1
4 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 26.07.2019 pdf 106,17 KB 1
5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu, Pl. Kościuszki 8, 95-083 Lutomiersk. 26.07.2019 pdf 103,92 KB 2
6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny, ul. Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk. 26.07.2019 pdf 104,32 KB 2
7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”. 26.07.2019 pdf 1,46 MB 0
8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 26.07.2019 pdf 183,8 KB 3
9 Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Lutomiersk 26.07.2019 pdf 241,31 KB 3