XIV Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:06:47
  • Zakończono : 2019-09-24 10:08:30
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:08:36
  • Zakończono : 2019-09-24 10:10:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:11:17
  • Zakończono : 2019-09-24 10:11:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 4. Ocena i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Lutomiersk - w I półroczu 2019 r.

  4. Ocena i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Lutomiersk - w I półroczu 2019 r.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:12:16
  • Zakończono : 2019-09-24 10:13:14
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 5. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć – w I półroczu 2019 r.

  5. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć – w I półroczu 2019 r.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:13:44
  • Zakończono : 2019-09-24 10:14:25
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:14:32
  • Zakończono : 2019-09-24 10:22:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:22:35
  • Zakończono : 2019-09-24 10:24:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:24:53
  • Zakończono : 2019-09-24 10:31:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk.

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:31:49
  • Zakończono : 2019-09-24 10:37:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:37:58
  • Zakończono : 2019-09-24 10:40:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:40:52
  • Zakończono : 2019-09-24 10:43:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Janusz Włodarczyk
 • 12. Wolne wnioski i zapytania.

  12. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-09-24 10:43:26
  • Zakończono : 2019-09-24 10:43:55