XIX Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:00:46
  • Zakończono : 2019-12-19 10:03:02
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:03:11
  • Zakończono : 2019-12-19 10:06:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:06:40
  • Zakończono : 2019-12-19 10:07:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 4_1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  4_1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:07:40
  • Zakończono : 2019-12-19 10:10:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 4_2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  4_2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:10:50
  • Zakończono : 2019-12-19 10:13:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:14:04
  • Zakończono : 2019-12-19 10:16:01
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:16:30
  • Zakończono : 2019-12-19 10:34:18
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020-2025.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020-2025.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:36:39
  • Zakończono : 2019-12-19 10:46:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepubliczn

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepubliczn

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:47:39
  • Zakończono : 2019-12-19 10:50:14
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:50:55
  • Zakończono : 2019-12-19 10:52:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:53:19
  • Zakończono : 2019-12-19 10:54:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2019/2020.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2019/2020.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:55:11
  • Zakończono : 2019-12-19 10:56:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  Nieobecni
  1. Tadeusz Rychlik
  Przeciw
  1. Janusz Włodarczyk
 • 11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2019/2020.

  11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2019/2020.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:57:34
  • Zakończono : 2019-12-19 10:58:18
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Lutomiersk oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Lutomiersk oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 10:58:47
  • Zakończono : 2019-12-19 11:09:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 11:10:34
  • Zakończono : 2019-12-19 11:11:39
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 11:12:19
  • Zakończono : 2019-12-19 11:15:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 15. Wolne wnioski i zapytania.

  15. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-12-19 11:16:10
  • Zakończono : 2019-12-19 11:20:16

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2020 13.12.2019 pdf 2,13 MB 2
2 Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Lutomiersk 12.12.2019 pdf 336 KB 2
3 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020-2025 12.12.2019 pdf 719,38 KB 0
4 2_Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2019 rok 12.12.2019 pdf 751,88 KB 1
5 1_Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2019 rok 12.12.2019 pdf 538,01 KB 0
6 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023 12.12.2019 pdf 851,42 KB 0
7 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 12.12.2019 pdf 818,19 KB 1
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk 12.12.2019 pdf 116 KB 0
9 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk 12.12.2019 pdf 343,02 KB 1
10 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2019/2020 12.12.2019 pdf 113,08 KB 0
11 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Lutomiersk oraz zasad jego używania i wykorzystywania 12.12.2019 pdf 5,91 MB 1
12 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023 12.12.2019 pdf 241,75 KB 0
13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2020 12.12.2019 pdf 222,32 KB 2