XVI Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:03:08
  • Zakończono : 2019-10-29 10:04:31
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:04:38
  • Zakończono : 2019-10-29 10:06:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:07:20
  • Zakończono : 2019-10-29 10:07:51
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 3a. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3a. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:07:58
  • Zakończono : 2019-10-29 10:08:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:08:58
  • Zakończono : 2019-10-29 10:14:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2023.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:14:36
  • Zakończono : 2019-10-29 10:16:57
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:17:34
  • Zakończono : 2019-10-29 10:19:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:20:49
  • Zakończono : 2019-10-29 10:22:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:22:45
  • Zakończono : 2019-10-29 10:24:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:24:52
  • Zakończono : 2019-10-29 10:32:53
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 10. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna przez skazanych w 2020 r.

  10. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna przez skazanych w 2020 r.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:33:19
  • Zakończono : 2019-10-29 10:35:25
 • 11. Informacja Wójta Gminy Lutomierska dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

  11. Informacja Wójta Gminy Lutomierska dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:35:31
  • Zakończono : 2019-10-29 10:38:52
 • 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lutomierska dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

  12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lutomierska dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:38:58
  • Zakończono : 2019-10-29 10:45:30
 • 13. Wolne wnioski i zapytania.

  13. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-10-29 10:45:40
  • Zakończono : 2019-10-29 10:57:51