XVII Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:10:12
  • Zakończono : 2019-11-15 10:10:31
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:10:37
  • Zakończono : 2019-11-15 10:13:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:13:53
  • Zakończono : 2019-11-15 10:14:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Tadeusz Rychlik
  8. Ewa Rzetelska
  9. Jarosław Wasilewski
  10. Agata Wiśniewska
  11. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
  Wstrzymani
  1. Przemysław Pilarczyk
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:15:27
  • Zakończono : 2019-11-15 10:17:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:17:44
  • Zakończono : 2019-11-15 10:20:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:21:01
  • Zakończono : 2019-11-15 10:26:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wycho

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wycho

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:26:30
  • Zakończono : 2019-11-15 10:31:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Moniuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Moniuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:31:58
  • Zakończono : 2019-11-15 10:34:35
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:37:02
  • Zakończono : 2019-11-15 10:39:14
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:40:54
  • Zakończono : 2019-11-15 10:41:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków cz

  11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków cz

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:42:14
  • Zakończono : 2019-11-15 10:50:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 9_1. Nieuwzględnienie uwagi nr 1 w wykazie uwag - wniesionej w dniu 17.10.2019 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

  9_1. Nieuwzględnienie uwagi nr 1 w wykazie uwag - wniesionej w dniu 17.10.2019 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:35:45
  • Zakończono : 2019-11-15 10:36:24
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Piotr Lorkowski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
  2. Jarosław Dębski
  3. Malwina Kuśmierczak
 • 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lutomiersk w roku szkolnym 2018/2019.

  12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lutomiersk w roku szkolnym 2018/2019.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 10:51:27
  • Zakończono : 2019-11-15 11:10:47
 • 13. Wolne wnioski i zapytania.

  13. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2019-11-15 11:10:53
  • Zakończono : 2019-11-15 11:17:07

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lutomiersk w roku szkolnym 2018/2019 14.11.2019 pdf 1,18 MB 2
2 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019 13.11.2019 pdf 304,97 KB 1
3 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 12.11.2019 pdf 133,52 KB 0
4 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 12.11.2019 pdf 389,31 KB 0
5 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk 12.11.2019 pdf 826,74 KB 0
6 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Moniuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk 12.11.2019 pdf 3,23 MB 0
7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 12.11.2019 pdf 1,21 MB 0
8 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12.11.2019 pdf 118,32 KB 1
9 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok 12.11.2019 pdf 116,44 KB 1