XVIII wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2020 roku. 06.03.2020 pdf 285 KB 0
2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 06.03.2020 pdf 317,84 KB 0
3 Zaproszenie na XVIII wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk: Komisji Rewizyjnej, Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Spraw Lokalnych 06.03.2020 pdf 313,62 KB 0
4 Projekt uchwały w sprawie apelu o podjęcie zmian w zakresie planowanych wariantów Kolei Dużych Prędkości, przebiegających przez teren Gminy Lutomiersk. 06.03.2020 pdf 229,93 KB 1
5 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru, w drodze inkasa, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego. 06.03.2020 pdf 123,15 KB 1
6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. 06.03.2020 pdf 123,49 KB 2
7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk. 06.03.2020 pdf 125,29 KB 1
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. 06.03.2020 pdf 212,74 KB 0
9 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę. 06.03.2020 pdf 280,78 KB 1
10 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę. 06.03.2020 pdf 305,73 KB 0