XX Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:00:52
  • Zakończono : 2020-01-21 10:02:08
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:02:17
  • Zakończono : 2020-01-21 10:03:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:04:26
  • Zakończono : 2020-01-21 10:05:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:05:43
  • Zakończono : 2020-01-21 10:07:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:08:36
  • Zakończono : 2020-01-21 10:11:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  Wstrzymani
  1. Janusz Włodarczyk
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:13:24
  • Zakończono : 2020-01-21 10:15:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:17:08
  • Zakończono : 2020-01-21 10:17:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 8_1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  8_1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:18:15
  • Zakończono : 2020-01-21 10:19:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 8_2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  8_2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:20:19
  • Zakończono : 2020-01-21 10:21:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 8_3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  8_3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:23:21
  • Zakończono : 2020-01-21 10:23:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 9. Wolne wnioski i zapytania.

  9. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2020-01-21 10:24:12
  • Zakończono : 2020-01-21 10:24:37