XXI Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:00:51
  • Zakończono : 2020-01-29 10:01:55
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:03:19
  • Zakończono : 2020-01-29 10:03:53
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:04:26
  • Zakończono : 2020-01-29 10:05:00
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:08:17
  • Zakończono : 2020-01-29 10:08:35
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:10:38
  • Zakończono : 2020-01-29 10:11:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 6_1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  6_1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:14:32
  • Zakończono : 2020-01-29 10:14:57
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 6_2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  6_2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:17:44
  • Zakończono : 2020-01-29 10:18:13
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 6_3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  6_3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:21:03
  • Zakończono : 2020-01-29 10:21:32
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:23:40
  • Zakończono : 2020-01-29 10:24:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:26:01
  • Zakończono : 2020-01-29 10:26:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:29:01
  • Zakończono : 2020-01-29 10:29:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Wojciech Miller
 • 10. Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk.

  10. Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:29:59
  • Zakończono : 2020-01-29 10:33:08
 • 11. Wolne wnioski i zapytania.

  11. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2020-01-29 10:33:15
  • Zakończono : 2020-01-29 10:33:33

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Lutomiersk 27.01.2020 pdf 328,8 KB 1
2 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020. 27.01.2020 pdf 573,6 KB 2
3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025. 27.01.2020 pdf 794,52 KB 0
4 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową. 27.01.2020 pdf 204,48 KB 1
5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową. 27.01.2020 pdf 205,59 KB 0
6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową. 27.01.2020 pdf 203,64 KB 0
7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. 27.01.2020 pdf 113,77 KB 0
8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 27.01.2020 pdf 211,8 KB 2
9 Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk 27.01.2020 pdf 225,71 KB 3
10 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 27.01.2020 pdf 289,63 KB 1