XXII Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:03:20
  • Zakończono : 2020-03-09 10:04:49
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:07:13
  • Zakończono : 2020-03-09 10:07:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:08:16
  • Zakończono : 2020-03-09 10:08:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o podjęcie zmian w zakresie planowanych wariantów Kolei Dużych Prędkości, przebiegających przez teren Gminy Lutomiersk.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o podjęcie zmian w zakresie planowanych wariantów Kolei Dużych Prędkości, przebiegających przez teren Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:09:18
  • Zakończono : 2020-03-09 10:16:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru, w drodze inkasa, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego.

  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru, w drodze inkasa, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:18:17
  • Zakończono : 2020-03-09 10:18:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:20:47
  • Zakończono : 2020-03-09 10:21:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:22:42
  • Zakończono : 2020-03-09 10:23:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:25:28
  • Zakończono : 2020-03-09 10:25:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:28:10
  • Zakończono : 2020-03-09 10:28:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2020 roku.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2020 roku.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:30:35
  • Zakończono : 2020-03-09 10:30:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzi na skargę.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzi na skargę.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:33:40
  • Zakończono : 2020-03-09 10:34:02
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:35:46
  • Zakończono : 2020-03-09 10:37:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2020 rok.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2020 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:43:41
  • Zakończono : 2020-03-09 10:44:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 93.33%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Jarosław Dębski
  5. Malwina Kuśmierczak
  6. Piotr Lorkowski
  7. Wojciech Miller
  8. Grażyna Paczkowska
  9. Przemysław Pilarczyk
  10. Tadeusz Rychlik
  11. Ewa Rzetelska
  12. Jarosław Wasilewski
  13. Agata Wiśniewska
  14. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Marcin Błażejewski
 • 14. Przedstawienie planu pracy Komisji: Spraw Lokalnych Rady Gminy Lutomiersk oraz Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji Rady Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  14. Przedstawienie planu pracy Komisji: Spraw Lokalnych Rady Gminy Lutomiersk oraz Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji Rady Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:45:31
  • Zakończono : 2020-03-09 10:50:06
 • 15. Wolne wnioski i zapytania.

  15. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2020-03-09 10:50:14
  • Zakończono : 2020-03-09 10:59:30

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2020 roku. 06.03.2020 pdf 285 KB 0
2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 06.03.2020 pdf 317,84 KB 0
3 Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Lutomiersk 06.03.2020 pdf 332,83 KB 1
4 Projekt uchwały w sprawie apelu o podjęcie zmian w zakresie planowanych wariantów Kolei Dużych Prędkości, przebiegających przez teren Gminy Lutomiersk. 06.03.2020 pdf 229,93 KB 1
5 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru, w drodze inkasa, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego. 06.03.2020 pdf 123,15 KB 1
6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. 06.03.2020 pdf 123,49 KB 2
7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk. 06.03.2020 pdf 125,29 KB 1
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. 06.03.2020 pdf 212,74 KB 0
9 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę. 06.03.2020 pdf 280,78 KB 1
10 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę. 06.03.2020 pdf 305,73 KB 0
11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2020 rok. 06.03.2020 pdf 276,38 KB 2