XXIII Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 13:10:54
  • Zakończono : 2020-03-20 13:12:08
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 13:12:21
  • Zakończono : 2020-03-20 13:13:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Marcin Błażejewski
  4. Jarosław Dębski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Mieczysław Augustyniak
  2. Malwina Kuśmierczak
  3. Piotr Lorkowski
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 13:13:37
  • Zakończono : 2020-03-20 13:14:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Marcin Błażejewski
  4. Jarosław Dębski
  5. Wojciech Miller
  6. Grażyna Paczkowska
  7. Przemysław Pilarczyk
  8. Tadeusz Rychlik
  9. Ewa Rzetelska
  10. Jarosław Wasilewski
  11. Agata Wiśniewska
  12. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Mieczysław Augustyniak
  2. Malwina Kuśmierczak
  3. Piotr Lorkowski
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lutomiersk środków stanowiących fundusz sołecki.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lutomiersk środków stanowiących fundusz sołecki.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 13:48:15
  • Zakończono : 2020-03-20 13:49:50
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 9
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 80%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Wojciech Miller
  Za
  1. Arkadiusz Anyszkiewicz
  2. Marcin Błażejewski
  3. Grażyna Paczkowska
  4. Przemysław Pilarczyk
  5. Tadeusz Rychlik
  6. Ewa Rzetelska
  7. Jarosław Wasilewski
  8. Agata Wiśniewska
  9. Janusz Włodarczyk
  Nieobecni
  1. Mieczysław Augustyniak
  2. Malwina Kuśmierczak
  3. Piotr Lorkowski
  Przeciw
  1. Jarosław Dębski
 • 5. Wolne wnioski i zapytania.

  5. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 13:50:22
  • Zakończono : 2020-03-20 13:52:36