XXIX Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:03:56
  • Zakończono : 2020-09-22 10:06:11
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:06:17
  • Zakończono : 2020-09-22 10:07:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:07:31
  • Zakończono : 2020-09-22 10:08:02
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 4_1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  4_1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:08:35
  • Zakończono : 2020-09-22 10:10:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 4_2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  4_2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:11:10
  • Zakończono : 2020-09-22 10:17:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:19:33
  • Zakończono : 2020-09-22 10:19:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:20:25
  • Zakończono : 2020-09-22 10:22:57
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:24:31
  • Zakończono : 2020-09-22 10:25:12
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk, stanowiących własność Gminy Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk, stanowiących własność Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:26:03
  • Zakończono : 2020-09-22 10:27:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:28:35
  • Zakończono : 2020-09-22 10:30:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:30:48
  • Zakończono : 2020-09-22 10:32:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:33:00
  • Zakończono : 2020-09-22 10:34:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 12. Wolne wnioski i zapytania.

  12. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2020-09-22 10:35:03
  • Zakończono : 2020-09-22 10:50:56

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Lutomiersk 18.09.2020 pdf 329,99 KB 1
2 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020 18.09.2020 pdf 533,76 KB 1
3 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020 18.09.2020 pdf 1,14 MB 0
4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025 18.09.2020 pdf 831,9 KB 0
5 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową 18.09.2020 pdf 208,98 KB 1
6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk 18.09.2020 pdf 467,84 KB 2
7 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk, stanowiących własność Gminy Lutomiersk 18.09.2020 pdf 239,15 KB 6
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3 18.09.2020 pdf 210,27 KB 3
9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3 18.09.2020 pdf 210,62 KB 2
10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 18.09.2020 pdf 233,96 KB 4