XXV Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:07:29
  • Zakończono : 2020-05-19 10:08:03
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:09:45
  • Zakończono : 2020-05-19 10:10:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:11:08
  • Zakończono : 2020-05-19 10:11:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:16:23
  • Zakończono : 2020-05-19 10:17:01
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:18:49
  • Zakończono : 2020-05-19 10:19:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 6. Przedstawienie informacji o udzielonych w 2019 roku ulgach w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym w trybie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2012 r.

  6. Przedstawienie informacji o udzielonych w 2019 roku ulgach w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym w trybie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 marca 2012 r.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:21:22
  • Zakończono : 2020-05-19 10:21:29
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:25:11
  • Zakończono : 2020-05-19 10:26:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Kazimierz, Stanisławów Nowy i Zalew, gmina Lutomiersk.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Kazimierz, Stanisławów Nowy i Zalew, gmina Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:29:02
  • Zakończono : 2020-05-19 10:30:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

  9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:32:45
  • Zakończono : 2020-05-19 10:34:17
 • 10. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej”.

  10. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej”.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:34:26
  • Zakończono : 2020-05-19 10:37:48
 • 11. Raport Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomier

  11. Raport Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomier

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:37:57
  • Zakończono : 2020-05-19 10:40:08
 • 12. Wolne wnioski i zapytania.

  12. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2020-05-19 10:40:15
  • Zakończono : 2020-05-19 10:49:06