XXVI Sesja Rady Gminy Lutomiersk

Wyniki

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 10:06:34
  • Zakończono : 2020-06-19 10:07:46
 • 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 10:07:53
  • Zakończono : 2020-06-19 10:09:57
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 10:10:16
  • Zakończono : 2020-06-19 10:10:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 4. Omówienie raportu o stanie Gminy Lutomiersk za 2019 rok.

  4. Omówienie raportu o stanie Gminy Lutomiersk za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 10:11:21
  • Zakończono : 2020-06-19 10:11:58
 • 5. Debata nad raportem.

  5. Debata nad raportem.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 10:12:04
  • Zakończono : 2020-06-19 10:14:20
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2019 rok.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 10:14:26
  • Zakończono : 2020-06-19 10:15:42
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2019 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 10:41:53
  • Zakończono : 2020-06-19 10:43:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2019 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 11:13:59
  • Zakończono : 2020-06-19 11:16:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 11:22:42
  • Zakończono : 2020-06-19 11:23:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2020 – 2025.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 11:24:59
  • Zakończono : 2020-06-19 11:26:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz OSP Charbice Dolne, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz OSP Charbice Dolne, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 11:26:44
  • Zakończono : 2020-06-19 11:28:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 11:29:20
  • Zakończono : 2020-06-19 11:31:14
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Wiesław Adrianowski
  2. Arkadiusz Anyszkiewicz
  3. Mieczysław Augustyniak
  4. Marcin Błażejewski
  5. Jarosław Dębski
  6. Malwina Kuśmierczak
  7. Piotr Lorkowski
  8. Wojciech Miller
  9. Grażyna Paczkowska
  10. Przemysław Pilarczyk
  11. Tadeusz Rychlik
  12. Ewa Rzetelska
  13. Jarosław Wasilewski
  14. Agata Wiśniewska
  15. Janusz Włodarczyk
 • 13. Wolne wnioski i zapytania.

  13. Wolne wnioski i zapytania.

  • Rozpoczęto: 2020-06-19 11:31:31
  • Zakończono : 2020-06-19 11:34:32